• +034-440505-7
  • 29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

มาตรการป้องกัน COVID-19

มาตรการป้องกัน COVID-19
ด้านการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้า TSPP


เพื่อให้การบริการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้า บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยต่อผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า (ลูกค้า) ทางบริษัท ฯ ได้มีมาตรการป้องกัน ทั้งภายในและภายนอก

  • เพิ่มเติม

  • ตรวจเชิงรุก โรงงาน ทีมแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวช เข้าเก็บสารคัดหลั่งในโพรงจมูก (swab) แรงงานชาวเมียนมา และคนไทย ที่ทำงานอยู่ที่บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด(มหาชน) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อช่วงเช้า ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานประกอบการ ตามมาตรการของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 การเก็บสารคัดหลั่งในโพรงจมูก นี้ จะเก็บตัวอย่างกับแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในโรงงานนี้ทั้งหมด 39 คน และแรงงานที่เป็นคนไทย จากส่วนงานต่างๆ อีก 11 คน รวม 50 คน หลังจากนั้นจะนำผลไปวิเคราะห์ที่ห้อง lab รพ.วิชัยเวช จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน

    นาย สมเกียรติ จันทราสกาววงศ์ / ประธาน กก.บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด(มหาชน) บอกว่า โรงงาน มีแรงงานทั้งคนไทย และแรงงานเมียนมา ทั้งหมดกว่า 300 คน ทางโรงงานมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในโรงงาน ตามมาตรการของ สธ. ทุกประการ ที่ผ่านมายังไม่พบแรงงาน มีเชื้อโควิด 19 เลย และช่วงการระบาดโควิด-19 รอบนี้ ทางโรงงานให้แรงงานข้ามชาติ หยุดปฎิบัติงานทุกคน และกักตัวอยู่ในห้องพัก และจะมีฝ่ายบุคคล เช็คข้อมูลทุกวันๆ ละ 3 เวลา แต่เวลาจะแตกต่างกันออกไป เพื่อต้องการตรวจสอบจริงว่าอยู่ในห้องพักหรือไม่ และระหว่างที่พนักงานกักตัวเองช่วงเกิดสถานการณ์ ทางบริษัท ก็จ่ายค่าแรงตามปกติ เพราะแรงงานเหล่านี้มีวินัย และปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ทางบริษัท ขอขอบคุณ สสจ.สมุทรสาคร ที่อำนวยความสะดวกในการจัดลำดับและเจ้าหน้าที่ มาตรวจเชิงรุกให้ถึงโรงงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และทางสถานประกอบการ พร้อมร่วมแก้ปัญหาโควิด-19 ไปพร้อมกัน