• +034-440505-7
 • 29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • ฝาเรียบ 1 ปอนด์

  สูง

  : 12 mm.

  กว้าง

  : 55 mm.

  น้ำหนัก

  : 5 กรัม

  ใช้กับ

  : ขวดโหล 50 mm (1 ปอนด์)

 • ฝาเรียบ 1.5 ปอนด์

  สูง

  : 13 mm.

  กว้าง

  : 67 mm.

  น้ำหนัก

  : 8 กรัม

  ใช้กับ

  : ขวดโหล 60 mm (1.5 ปอนด์)

 • ฝาเรียบ 2 ปอนด์ / 4 ปอนด์

  สูง

  : 15 mm.

  กว้าง

  : 86 mm.

  น้ำหนัก

  : 10 กรัม

  ใช้กับ

  : ขวดโหล 79 mm (2 ปอนด์ / 4 ปอนด์)

 • ฝาเรียบ 8 ปอนด์

  สูง

  : 17 mm.

  กว้าง

  : 100 mm.

  น้ำหนัก

  : 15 กรัม

  ใช้กับ

  : ขวดโหล 93 mm (8 ปอนด์)

 • ฝาเรียบ 8 ปอนด์ทรงสูง

  สูง

  : 24 mm.

  กว้าง

  : 102 mm.

  น้ำหนัก

  : 16 กรัม

  ใช้กับ

  : ขวดโหล 93 mm (8 ปอนด์)

 • ฝาเรียบ 110

  สูง

  : 18 mm.

  กว้าง

  : 114 mm.

  น้ำหนัก

  : 21 กรัม

  ใช้กับ

  : ขวดโหล 110 mm

ผลิตภัณฑ์