• +034-440505-7
 • 29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • ฝาใน 1 ปอนด์

  สูง

  : 6 mm.

  กว้าง

  : 50 mm.

  น้ำหนัก

  : 2 กรัม

  ใช้กับ

  : โหล 1 ปอนด์

 • ฝาใน 1.5 ปอนด์

  สูง

  : 6 mm.

  กว้าง

  : 60 mm.

  น้ำหนัก

  : 4 กรัม

  ใช้กับ

  : โหล 1.5 ปอนด์

 • ฝาใน 2 ปอนด์ / 4 ปอนด์

  สูง

  : 10 mm.

  กว้าง

  : 80 mm.

  น้ำหนัก

  : 7 กรัม

  ใช้กับ

  : โหล 2 ปอนด์ / 4 ปอนด์

 • ฝาใน 8 ปอนด์

  สูง

  : 9 mm.

  กว้าง

  : 94 mm.

  น้ำหนัก

  : 9 กรัม

  ใช้กับ

  : โหล 8 ปอนด์

ผลิตภัณฑ์