• +034-440505-7
 • 29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • ขวดโหล 93 มม. (8 P)

  ขวดโหล 05P

  รหัส

  : 05P

  น้ำหนัก

  : 93 กรัม

  ปริมาตร

  : 1,900 ซีซี

  Fill Point

  : 1,900 ml

  ใช้ฝา

  : 93 mm(8 ปอนด์)

 • ขวดโหล 93 มม. (8 P)

  ขวดโหล 06P

  รหัส

  : 06P

  น้ำหนัก

  : 93 กรัม

  ปริมาตร

  : 2,340 ซีซี

  Fill Point

  : 2,340 ml

  ใช้ฝา

  : 93 mm(8 ปอนด์)

 • ขวดโหล 044     

  รหัส

  : 044

  น้ำหนัก

  : 93 กรัม

  ปริมาตร

  : 2,020 ซีซี

  Fill Point

  : 2,020 ml

  ใช้ฝา

  : 93 mm(8 ปอนด์)

  เมาส์ชี้ที่รูปเพื่อดูอีกด้าน

 • ขวดโหล 93 มม. (8 P)

  ขวดโหล 048

  รหัส

  : 048

  น้ำหนัก

  : 106 กรัม

  ปริมาตร

  : 2,890 ซีซี

  Fill Point

  : 2,890 ml

  ใช้ฝา

  : 93 mm(8 ปอนด์)

 • ขวดโหล 8P4

  รหัส

  : 8P4

  น้ำหนัก

  : 93 กรัม

  ปริมาตร

  : 2,350 ซีซี

  Fill Point

  : 2,350 ml

  ใช้ฝา

  : 93 mm(8 ปอนด์)

  เมาส์ชี้ที่รูปเพื่อดูอีกด้าน

 • ขวดโหล 93 มม. (8 P)

  ขวดโหล 08P

  รหัส

  : 08P

  น้ำหนัก

  : 107 กรัม

  ปริมาตร

  : 3,300 ซีซี

  Fill Point

  : 3,300 ml

  ใช้ฝา

  : 93 mm(8 ปอนด์)

ผลิตภัณฑ์