• +034-440505-7
 • 29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • ขวดซอส 360 R / 435 N / 450 R

  ขวดซอส 360 R

  รหัส

  : 360R

  น้ำหนัก

  : 34 กรัม

  ปริมาตร

  : 360 ซีซี

  Fill Point

  : 360 ml

  ใช้ฝา

  : ฝาซอส

 • ขวดแอลกอฮอล์

  ขวดซอส 450 R

  รหัส

  : 450R

  น้ำหนัก

  : 34 กรัม

  ปริมาตร

  : 475 ซีซี

  Fill Point

  : 475 ml

  ใช้ฝา

  : ฝาซอส

 • ขวดแอลกอฮอล์

  ขวดซอส 25 - 490R

  รหัส

  : 25-490R

  น้ำหนัก

  : 34 กรัม

  ปริมาตร

  : 480 ซีซี

  Fill Point

  : 480 ml

  ใช้ฝา

  : ฝาซอส

 • ขวดซอส 360 R / 435 N / 450 R

  ขวดซอส 435ML

  รหัส

  : 435ML

  น้ำหนัก

  : 34 กรัม

  ปริมาตร

  : 435 ซีซี

  Fill Point

  : 435 ml

  ใช้ฝา

  : ฝาซอส

 • ขวดซอส 360 R / 435 N / 450 R

  ขวดซอส 435 N

  รหัส

  : 435N

  น้ำหนัก

  : 34 กรัม

  ปริมาตร

  : 435 ซีซี

  Fill Point

  : 435 ml

  ใช้ฝา

  : ฝาซอส

ผลิตภัณฑ์