โครงการ CSR ต่าง ๆกิจกรรม CSR บริษัท ทีเอสพลาสแพค จำกัด ( มหาชน )


  • image1
  • image2

            รายละเอียดรูปภาพ


                           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 คุณสมเกียรติ จันทราสกาววงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ( มหาชน )

            มอบ อุปกรณ์เครื่องเขียน และสิ่งของ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ต.นาดี จ.สมุทรสาคร


บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ( มหาชน )
29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-440505-7 , 086-3232007 , 081-8898857 แฟกซ์. 034-440508