รูปภาพกิจกรรมภายในบริษัทต่าง ๆ

รูปกิจกรรมภายในบริษัท ทีเอสพลาสแพค จำกัด ( มหาชน )


  • image1
  • image2

              รายละเอียดรูปภาพ


                เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 คุณสมเกียรติ จันทราสกาววงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ( มหาชน )

                รับมอบรางวัล " การจัดการความปลอดภัยดีเด่น " จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ( มหาชน )
29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-440505-7 , 086-3232007 , 081-8898857 แฟกซ์. 034-440508