ผลิตภัณฑ์

ขวดโหล 50 มม. ( 1 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 60 มม. ( 1 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 60 มม. ( 1.5 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 79 มม. ( 2 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 79 มม. ( 4 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 93 มม. ( 8 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 110 มม.
......................................................
ขวดโหล 120 มม.
......................................................
ขวดซอส 200 ml. / 250 R / 250 N
......................................................
ขวดซอส 360 R / 435 N / 25-490 / 450 R
......................................................
ขวดซอส 740ML / 25-760R / 740 N
......................................................
กระบอกเทนนิส
......................................................
ฝาซอส
......................................................
ฝาเรียบ
......................................................
ฝาใน
......................................................
ฝาหูหิ้ว
......................................................

บริษัท ทีเอสพลาสแพค จำกัด ( มหาชน )


      อดีตบริษัท ทีเอสพลาสแพค จำกัด ( มหาชน ) เป็นโรงงานฉีดพลาสติกในรูปแบบรับจ้างผลิต ดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว ย้อนเวลาไปในยุคที่ธุรกิจน้ำดื่มกำลังเป็นที่นิยม เราได้มองเห็นช่องทางธุรกิจจึงได้ริเริ่มทำขวดน้ำดื่มชนิดขุ่น โดยใช้วัสดุประเภท HD PE โดยแบ่งพื้นที่บางส่วนในโรงงานติดตั้งเครื่องเป่าพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต ในเวลานั้นขวดลักษณะดังกล่าวมีผู้ผลิตที่ทำเกี่ยวกับขวดน้ำดื่มเป็นจำนวนมาก ทำให้การแข่งขันในตลาดสูงมาก จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่โดยการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำขวดน้ำดื่มจาก HD PE มาเป็น PET ซ ึ่งมีคุณสมบัติใสเหมือนแก้วและกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาดต่างประเทศ จึงได้ใช้โอกาสนี้ไปดูงานที่ จีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น เกี่ยวกับการผลิต PET รวมถึงการประยุกต์ใช้วัสดุดังกล่าวในต่างประเทศ จนเกิดความมั่นใจและเห็นช่องทางในการทำธุรกิจ จึงตัดสินใจเลือกทำเลเพื่อสร้างโรงงานเป่าขวด PET ก็คือที่อยู่ปัจจุบันและใช้เวลาศึกษาคุณสมบัติต่างๆ จนได้แนวทางในการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท และตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเพราะมีความ นิยมของขวดและโหล PET เพื่อมาบรรจุผลิตภัณฑ์ของลูกค้าจึงทำให้บริษัทมีการเจริญเติบโตจนถึงปัจจุบัน


บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ( มหาชน )
29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-440505-7 , 086-3232007 , 081-8898857 แฟกซ์. 034-440508