ผลิตภัณฑ์

ขวดโหล 50 มม. ( 1 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 60 มม. ( 1 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 60 มม. ( 1.5 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 79 มม. ( 2 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 79 มม. ( 4 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 93 มม. ( 8 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 110 มม.
......................................................
ขวดโหล 120 มม.
......................................................
ขวดซอส 200 ml. / 250 R / 250 N
......................................................
ขวดซอส 360 R / 435 N / 25-490 / 450 R
......................................................
ขวดซอส 740ML / 25-760R / 740 N
......................................................
กระบอกเทนนิส
......................................................
ฝาซอส
......................................................
ฝาเรียบ
......................................................
ฝาใน
......................................................
ฝาหูหิ้ว
......................................................

วิสัยทัศน์บริษัท ทีเอสพลาสแพค จำกัด ( มหาชน )


มั่นใจ

ในการบริหารและคุณภาพสินค้าด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยในราคายุติธรรม

มั่นคง

ด้วยการวางรากฐานในกระบวนการผลิตด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ร่วมกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน

มุ่งมั่น

การใช้ระบบประกันคุณภาพตรวจติดตามการผลิตในขึ้นตอนและการบริหารจัดส่งให้ตรงตามนัดหมาย

มากประสบการณ์

ด้านการผลิตขวด PET หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้มาตรฐาน GMP และ Food Safety


บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ( มหาชน )
29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-440505-7 , 086-3232007 , 081-8898857 แฟกซ์. 034-440508