ผลิตภัณฑ์

ขวดโหล 50 มม. ( 1 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 60 มม. ( 1 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 60 มม. ( 1.5 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 79 มม. ( 2 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 79 มม. ( 4 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 93 มม. ( 8 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 110 มม.
......................................................
ขวดโหล 120 มม.
......................................................
ขวดซอส 200 ml. / 250 R / 250 N
......................................................
ขวดซอส 360 R / 435 N / 25-490 / 450 R
......................................................
ขวดซอส 740ML / 25-760R / 740 N
......................................................
กระบอกเทนนิส
......................................................
ฝาซอส
......................................................
ฝาเรียบ
......................................................
ฝาใน
......................................................
ฝาหูหิ้ว
......................................................
 • ขวดซอส 740N

  ขวดซอส 700ML

  รหัส

  : 700ML

  น้ำหนัก

  : 44 กรัม

  ปริมาตร

  : 720 ซีซี

  ใช้ฝา

  : ฝาซอส

 • ขวดซอส 740N

  ขวดซอส 740ML

  รหัส

  : 740ML

  น้ำหนัก

  : 44 กรัม

  ปริมาตร

  : 740 ซีซี

  ใช้ฝา

  : ฝาซอส

 • ขวดแอลกอฮอล์

  ขวดซอส 25 - 760R

  รหัส

  : 25 - 760R

  น้ำหนัก

  : 45 กรัม

  ปริมาตร

  : 740 ซีซี

  ใช้ฝา

  : ฝาซอส

 • ขวดซอส 740N

  ขวดซอส 740N

  รหัส

  : 740N

  น้ำหนัก

  : 45 กรัม

  ปริมาตร

  : 740 ซีซี

  ใช้ฝา

  : ฝาซอส

ขวดซอส 740N


บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ( มหาชน )
29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-440505-7 , 086-3232007 , 081-8898857 แฟกซ์. 034-440508