ผลิตภัณฑ์

ขวดโหล 50 มม. ( 1 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 60 มม. ( 1 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 60 มม. ( 1.5 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 79 มม. ( 2 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 79 มม. ( 4 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 93 มม. ( 8 ปอนด์ )
......................................................
ขวดโหล 110 มม.
......................................................
ขวดโหล 120 มม.
......................................................
ขวดซอส 200 ml. / 250 R / 250 N
......................................................
ขวดซอส 360 R / 435 N / 25-490 / 450 R
......................................................
ขวดซอส 740ML / 25-760R / 740 N
......................................................
กระบอกเทนนิส
......................................................
ฝาซอส
......................................................
ฝาเรียบ
......................................................
ฝาใน
......................................................
ฝาหูหิ้ว
......................................................
 • ขวดโหล 93 มม. (8 P)

  ขวดโหล 05P

  รหัส

  : 05P

  น้ำหนัก

  : 93 กรัม

  ปริมาตร

  : 1,900 ซีซี

  ใช้ฝา

  : 93 mm(8 ปอนด์)

 • ขวดโหล 93 มม. (8 P)

  ขวดโหล 06P

  รหัส

  : 06P

  น้ำหนัก

  : 93 กรัม

  ปริมาตร

  : 2,340 ซีซี

  ใช้ฝา

  : 93 mm(8 ปอนด์)

 • ขวดโหล 044     

  รหัส

  : 044

  น้ำหนัก

  : 93 กรัม

  ปริมาตร

  : 2,018 ซีซี

  ใช้ฝา

  : 93 mm(8 ปอนด์)

  เมาส์ชี้ที่รูปเพื่อดูอีกด้าน

 • ขวดโหล 93 มม. (8 P)

  ขวดโหล 048

  รหัส

  : 048

  น้ำหนัก

  : 107 กรัม

  ปริมาตร

  : 2,800 ซีซี

  ใช้ฝา

  : 93 mm(8 ปอนด์)

 • ขวดโหล 8P4

  รหัส

  : 8P4

  น้ำหนัก

  : 93 กรัม

  ปริมาตร

  : 2,350 ซีซี

  ใช้ฝา

  : 93 mm(8 ปอนด์)

  เมาส์ชี้ที่รูปเพื่อดูอีกด้าน

 • ขวดโหล 93 มม. (8 P)

  ขวดโหล 08P

  รหัส

  : 08P

  น้ำหนัก

  : 107 กรัม

  ปริมาตร

  : 3,300 ซีซี

  ใช้ฝา

  : 93 mm(8 ปอนด์)


บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ( มหาชน )
29/8 หมู่ 7 ซ.ราษฎร์สามัคคี 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-440505-7 , 086-3232007 , 081-8898857 แฟกซ์. 034-440508